Menu

O mně

Jmenuji se Anke Glut a jsem interiérová designerka.

Kreativitou, nadšením a empatií proměním obyčejné místnosti v domov, ve kterém funkčnost a krása tvoří harmonii.

Ich heiβe Anke Glut und bin Interior Designer.

Mit Kreativität, Begeisterung und Einfühlungsvermögen verwandele ich Räume in ein Zuhause, wo Funktionalität und Schönheit eine Harmonie bilden.

Follow me

Wabi Sabi

Mnozí návštěvníci Habitare v Helsinkách byli japonského původu. Proto mě nepřekvapilo, že jsem objevila design ve stylu Wabi Sabi.
Wabi Sabi je estetický koncept pocházející z Japonska, který je úzce spojen s Zen Buddhismem. Jedná se o umění vnímat předměty jako nedokonalé, nestálé a neúplné a být si vědom krásy, která se skrývá v jejich jednoduchosti. Je důležité ocenit jejich hodnotu a omezit počet věcí pouze na ty nejpotřebnější. Miláčků, kteří mají pro majitele veliký význam se není třeba zbavovat, jak praví Wabi Sabi.

Viele Besucher auf der Habitare in Helsinki kamen aus Japan. Daher war ich nicht überrascht, Design im Wabi Sabi Stil zu finden.
Wabi Sabi ist ein ästhetisches Konzept aus Japan, das sehr eng mit dem Zen Buddhismus verbunden ist. Es ist eine Art, Dinge als unperfekt, unbeständig und unvollständig wahrzunehmen und die Schönheit von einfachen Dingen zu erkennen und wertzuschätzen, sich aufs Wesentliche beschränken und nur die nötigsten Dinge zu behalten.
Lieblinge, die eine Bedeutung haben, dürfen nach Wabi-Sabi immer bleiben.